PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

Průmyslové čištění je další doménou v odvětví naší společnosti, kterým se zabýváme v rámci komplexnosti našich služeb.
V čištění průmyslových strojů, zařízení a budov, vychází naše firma ze zkušeností, které si osvojila především ve výrobních provozech, které jsou při těchto zhotovitelských procesech nejvíce vystavené různým nečistotám.
Pracovní nasazení, znalosti v oblasti čištění a efektivnost jednotlivých prací s používáním potřebné techniky dáváme záruky v odvedení kvalitní práce v krátkém čase a příznivých cenách.Naše pracovní týmy využívají techniku pro různé typy čištění, se suchým či mokrým provozem, pracovní plošinou, mobilním zařízením pro tlakové mytí studenou, nebo horkou vodou či parou.

Provádíme profesionální  služby čistění v takřka všech průmyslových odvětvích pomocí  úklidové techniky, strojů a speciálních přípravků tomu určených.

Profesionální čištění

 • Čistící práce v průmyslově strojírenských , chemických a energetických důlních provozů
 • Komplexní a transparentní  služby čištění výrobních prostor v lehkém i těžkém průmyslu
 • Profesionální čištění automatizovaných provozů bez omezení a odstávek výrobních procesů  

Čištění technologií

 • Čištění specializovaného vybavení a strojních zařízení
 • Čistící a údržbové práce při továrních odstávkách
 • Čištění suchou i mokrou cestou, chemické čištění

Čištění provozů

 • Čištění strojně technologických zařízení, konstrukcí hal, střešních krytin
 • Čištění rizikových, nebezpečných a těžko přístupných úseků ve výškách
 • Čištění montážních, odtokových žlabů, kanálů a podzemních prostor 

Čištění jeřábů a jeřábových drah

 • Výškové čistící práce a čištění prostor s nutností použití lezecké techniky
 • Odstraňování maziv, krust prachu, strusky, grafitu a jiných materiálů
 • Systémové čištění jeřábových drah a konstrukčních dílců

Vyřazení továrny z provozu / likvidace

 • Likvidace zastaralého technologického vybavení
 • Odstranění nepotřebných výrobních prvků
 • Strojové a manuální likvidační práce

Díky zkušenostem zaručujeme, že naše aktivity i cíle směřují vždy ke spokojenosti zákazníka který vyžaduje kvalitu a profesionalitu služeb jako běžný standard, plněný v řádně smluvených termínech s přísným ohledem na PO  a BOZP.